Угода про користування сервісами DIPFO.COM

 1. 1 Загальні положення

  1. 1.1 DIPFO.COM пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) - використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді (далі - «Угода»). Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 1.4 Угоди.
  2. 1.2 DIPFO.COM пропонує Користувачам доступ до широкого спектру можливостей (далі по тексту – сервісів), включаючи засоби навігації, комунікації, пошуку, розміщення і зберігання різного роду інформації і матеріалів (контенту), персоналізації контенту, здійснення покупок і т. д. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який розвиток їх і / або додавання нових є предметом цієї Угоди.
  3. 1.3 Використання сервісів DIPFO.COM регулюється цією Угодою. Угода може бути змінена DIPFO.COM без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою DIPFO.COM
  4. 1.4 Починаючи використовувати будь-які сервіси / його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси DIPFO.COM. У разі якщо DIPFO.COM були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів DIPFO.COM.
 2. 2 Реєстрація Користувача. Обліковий запис Користувача

  1. 2.1 Для того щоб скористатися деякими сервісами DIPFO.COM або деякими окремими функціями сервісу, користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створена унікальний обліковий запис.
  2. 2.2 Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію у DIPFO.COM є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, DIPFO.COM має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві в використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).
  3. 2.3 DIPFO.COM залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд DIPFO.COM, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації і спричинити наслідки, передбачені п.2.2 Угоди. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, DIPFO.COM має право відмовити Користувачеві в доступі до облікового запису і використанні сервісів DIPFO.COM.
  4. 2.4 Персональна інформація Користувача, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається і обробляється DIPFO.COM.
  5. 2.5 Засоби для доступу до облікового запису Користувача.
  6. 2.5.1 При реєстрації Користувач самостійно обирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) і пароль для доступу до облікового запису. DIPFO.COM має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).
  7. 2.5.2 Після реєстрації облікового запису Користувач має можливість почати використовувати альтернативний засіб аутентифікації для доступу до облікового запису, замінивши їм встановлений пароль.
  8. 2.6 Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраних ним засобів для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням сервісів DIPFO.COM під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами ). При цьому всі дії в рамках або з використанням сервісів DIPFO.COM під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7., Повідомив DIPFO.COM про несанкціонований доступ до сервісів DIPFO.COM з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх коштів доступу до облікового запису (пароля або коштів двофакторної аутентифікації).
  9. 2.7 Користувач зобов'язаний негайно повідомити DIPFO.COM про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до сервісів DIPFO.COM з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісами DIPFO.COM. DIPFO.COM не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.
  10. 2.8 Використання Користувачем свого облікового запису.
  11. 2.8.1 Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини сервісів DIPFO.COM (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою сервісів), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від DIPFO.COM, або коли це прямо передбачено призначеним для користувача угодою будь-якого сервісу.
  12. 2.8.2 Деякі категорії облікових записів користувачів можуть обмежувати або забороняти використання деяких сервісів DIPFO.COM або їх окремих функцій в разі якщо це передбачено при реєстрації, або в умовах використання того чи іншого сервісу.
  13. 2.9 Припинення реєстрації. DIPFO.COM має право заблокувати або видалити акаунт Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якої облікового запису до певних сервісів DIPFO.COM, і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, передбачених п. 1.3. Угоди, а також в разі невикористання відповідного сервісу.
  14. 2.10 Видалення облікового запису Користувача.
  15. 2.10.1 Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на всіх сервісах DIPFO.COM або при наявності відповідної функції припинити її дію відносно деяких з них.
  16. 2.10.2 Щоб видалити обліковий запис DIPFO.COM здійснюється в наступному порядку:
  17. 2.10.2.1 обліковий запис блокується на строк один місяць, протягом якого доступ Користувача до свого облікового запису стає неможливий, при цьому контент розміщений за допомогою такого облікового запису може бути видалений;
  18. 2.10.2.2 обліковий запис блокується на строк один місяць, протягом якого доступ Користувача до свого облікового запису стає неможливий, при цьому контент розміщений за допомогою такого облікового запису може бути видалений;
  19. 2.10.2.3 якщо протягом зазначеного вище терміну обліковий запис Користувача не буде відновлено, весь контент, розміщений з його використанням, буде видалений, а логін буде доступний для використання іншим користувачам. З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до нього, а так само доступів до сервісів DIPFO.COM з використанням цього облікового запису - неможливі.
  20. 2.10.3 Наведений в пп. 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. Угоди (за винятком доступності логіна для використання іншими користувачами) порядок застосовується також до заборони доступу з використанням будь-якого облікового запису до певних сервісів.
 3. 3 Загальні положення про використання та зберігання

  1. 3.1. DIPFO.COM має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх користувачів, або для окремих категорій користувачів (в залежності від місця перебування Користувача, мови, на якому надається сервіс і т.д.), в тому числі: наявність / відсутність окремих функцій сервісу, термін зберігання файлів в сервісі DIPFO.COM, будь-якого іншого контенту, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути відправлені або отримані одним зареєстрованим користувачем, максимальний розмір дискового простору, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, максимальний термін зберігання контенту, спеціальні параметри завантаження контенту і т.д. DIPFO.COM може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).
  2. 3.2. DIPFO.COM має право посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення. Використовуючи сервіси DIPFO.COM, Користувач також відповідно до закону України «Про рекламу» дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу того сервісу, в рамках якого або у зв'язку з яким користувачем були отримані повідомлення рекламного характеру.
 4. 4 Контент Користувача

  1. 4.1 Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту або утримання контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та / або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.
  2. 4.2 Користувач визнає і погоджується з тим, що DIPFO.COM не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та / або розповсюджуваний Користувачем за допомогою сервісів DIPFO.COM, а також те, що DIPFO.COM має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або розповсюдженні їм чи знищити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісів DIPFO.COM. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.
  3. 4.3 Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може зажадати копіювання (відтворення) контенту Користувача DIPFO.COM, а також переробки його DIPFO.COM для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.
 5. 5. Умови використання сервісів DIPFO.COM

  1. 5.1 Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Сервісу.
  2. 5.2 При використанні сервісів DIPFO.COM Користувач не має права:
  3. 5.2.1 завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;
  4. 5.2.2 порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та / або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;
  5. 5.2.3 видавати себе за іншу людину або представника організації та/ або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників DIPFO.COM, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або DIPFO.COM в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
  6. 5.2.4 завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/ або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-яким договірних відносин;
  7. 5.2.5 завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/ або поширювати недозволений спеціальним чином рекламної інформації, спам (в тому числі і пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, «листи щастя», а також використовувати сервіси DIPFO.COM для участі в цих заходах, або використовувати сервіси DIPFO.COM, виключно для перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів;
  8. 5.2.6 завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/ або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціоновано про доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
  9. 5.2.7 не санкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;
  10. 5.2.8 порушувати нормальну роботу веб-сайтів і сервісів DIPFO.COM;
  11. 5.2.9 сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою;
  12. 5.2.10 іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.
 6. 6 Виняткові права на зміст сервісів і контент

  1. 6.1 Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів DIPFO.COM, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти (далі - зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на сервісах DIPFO.COM, є об'єктами виняткових прав DIPFO.COM, користувачів та інших правовласників.
  2. 6.2 Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів DIPFO.COM, а також будь-який контент, розміщений на сервісах DIPFO.COM, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або умовами використання того чи іншого сервісу DIPFO.COM.
  3. 6.3 Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або призначеними для користувача угодами того чи іншого сервісу DIPFO.COM.
 7. 7 Сайти та контент третіх осіб

  1. 7.1 Сервіси DIPFO.COM можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються DIPFO.COM на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). DIPFO.COM не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.
  2. 7.2 Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку DIPFO.COM, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах DIPFO.COM.
 8. 8 Реклама на сервісах DIPFO.COM

  1. 8.1 DIPFO.COM несе відповідальність за рекламу, розміщену ним на сервісах DIPFO.COM, в межах, встановлених законодавством України.
 9. 9 Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

  1. 9.1 Користувач використовує сервіси DIPFO.COM на свій власний ризик. Сервіси надаються «як є». DIPFO.COM не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача;
  2. 9.2 DIPFO.COM не гарантує, що: сервіси відповідають / відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в яку-небудь якість (наприклад, для встановлення та / або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача;
  3. 9.3 Будь-які інформацію та / або матеріали (в тому числі завантажувати ПЗ, листи, будь-які інструкції та керівництва до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісів DIPFO.COM, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, який це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
  4. 9.4 DIPFO.COM не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем сервісів DIPFO.COM або окремих частин / функцій сервісів;
  5. 9.5 При будь-яких обставинах відповідальність DIPFO.COM відповідно Цивільного кодексу України обмежена сумою 1,0 (одна) гривня і покладається на нього при наявності в його діях вини.
 10. 10 Інші положення

  1. 10.1 Ця Угода являє собою договір між Користувачем і DIPFO.COM щодо порядку використання сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і DIPFO.COM.
  2. 10.2 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.
  3. 10.3 Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і DIPFO.COM.
  4. 10.4 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і DIPFO.COM агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
  5. 10.5 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
  6. 10.6 Бездіяльність з боку DIPFO.COM в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угод не позбавляє DIPFO.COM права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови DIPFO.COM від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.
  7. 10.7 Ця Угода складена російською, українською та англійською мовами і в деяких випадках може бути надано Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності версії Угоди українською мовою і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення версії цієї Угоди українською мовою.
 11. Правовласникам:

  Якщо ви знайшли на сайті матеріал (фото), який є вашою інтелектуальною власністю, і вважаєте, що він опублікований незаконно, зв'яжіться з Адміністрацією для врегулювання питання.